Histoire - Géographie

HG A 2002

Baccalauréat de l'enseignement général

Madagascar

Session 2002

 

histoire - geographie    –  Série : A

 

A  - QUESTIONS OBLIGATOIRES                               (5points)

1 - Le rôle de l’Etat dans l’économie américaine.                                    (3pts)

2 - Dites ce que vous savez sur ‘‘le coup de Prague’’                             (2pts)

 

B  - SUJETS AU CHOIX                                              (15points)

NB : Le candidat doit traiter UN sujet sur les DEUX proposés

1 - Dissertation

L’espace industriel des USA et son impact sur la répartition de la population.

2 – Commentaire de document

La  détente : 1962 – 1975

Au cours des années 1960, le monolithisme des deux blocs tend à s’effriter, les deux super-grands amorcent une coopération commerciale et un dialogue visant à limiter la course aux armements : c’est l’ère de la détente. Cet esprit nouveau d’ouverture n’exclut pas la confrontation ; particulièrement aiguë dans le long conflit vietnamien, elle reste une donnée permanente des relations internationales.

in Collection GREHG / Terminales (A, B, C, D)

Histoire, le monde de 1939 à nos jours. p. 128

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A  - FANONTANIANA TSY MAINTSY VALIANA (Isa 5)

1 – Ny anjara toeran’ny fanjakana eo amin’ny toekarena amerikana.         (Isa 3)

2 – Lazao izay fantatrao momba ny ‘‘Coup de Prague’’                            (Isa 2)

 

B  - LAZA  ADINA ISAFIDIANANA                                (Isa 15)

NB : Isafidianana ny laza adina 1 sy 2

1 – Famoaboasan-kevitra.

Ny heban’ny indostrian’ i Etazonia sy ny fiantraikany eo amin’ny fiparitahan’ny mponina.

 

2 – Fanadihadiana tahirin-kevitra.

Ny filefahana : 1962 – 1975.

Nandritra ireo taona 1960, niroso nankany amin’ny fitresatresahana ny firidiridin’ny vondron-tany roa, nanomboka ny fiaraha-miasa ara-barotra sy ny dinika mikendry ny famerana ny hazakazaka amin’ny fanamboarana fitaovam-piadiana ny Ngeza roa tonta : izany no vanim-potoan’ny filefahana. Io foto-pisainana vaovao mankany amin’ny fisokafana io anefa, dia tsy nahasakana velively ny fifandonana, izay marihina fa tena nahery vaika tokoa nandritra ny ady lavareny tany Vietnama, izay nijanona ho toe-draharaha maharitra teo amin’ny fifandraisana iraisam-pirenena.

Nalaina tao amin’ny ‘‘Collection GREHG / Terminales (A, B, C, D).

Histoire, le monde de 1939 à nos jours p.128.


Last modified: Wednesday, 3 February 2016, 7:29 AM
Skip Annales du Bacc

Annales du Bacc

Skip Nouvelle version

Nouvelle version