Histoire - Géographie

HG CD 2003

Baccalauréat de l'enseignement général

Madagascar

Session 2003

 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE    –  Séries : C - D

 

N.B. : Le candidat doit traiter obligatoirement un devoir de géographie et un devoir d’histoire.

 

SUJET I : GEOGRAPHIE : Dissertation

 

La population américaine - Insister sur l’origine, le « melting-pot » et les classes sociales.

 

SUJET II : HISTOIRE : Commentaire

 

Discours de JDANOV

 

Plus nous nous éloignons de la fin de la guerre et plus nettement apparaissent les deux directions principales de la politique internationale de l’après guerre : le camp anti-impérialiste et démocratique et le camp impérialiste.(...)

Les Etats-Unis sont la principale force dirigeante du camp impérialiste. L’Angleterre et la France sont unies aux Etats-Unis. Les forces anti-impérialistes et anti-fascistes forment l’autre camp. L’URSS et les pays de la démocratie nouvelle en sont le fondement.

JDANOV  -  Septembre 1947

A l’aide de ce texte et de vos connaissances :

-         Expliquez la bipolarisation du monde en 1947.

-         Analysez l’organisation politique et militaire des deux camps.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

N.B. : Tsy maintsy atao ireo LAZA ADINA ROA atolotra ny mpiadina.

 

LAZA ADINA I : JEOGRAFIA : Famoaboasan-kevitra :

 

Ny mponina amerikana -

Jereo manokana ny fiaviany, ny antsoina hoe « melting-pot » ary ireo saranga hita any.

 

LAZA ADINA II : TANTARA : Fanadihadiana tahirin-kevitra.

 

Kabarin’i JDANOV

 

Taorian’ny ady lehibe  faharoa dia nisongadina teo amin’ny sehatra politika iraisam-pirenena fa sori-dalana roa miavaka tsara no misy : Vondrona iray, mandala ny demokrasia sady manohitra ny fanjakazakana antanin’olona ary Vondrona iray hafa, manaiky ny fanjakazakana an-tanin’olona (...).

I Etazonia no mpitarika ao amin’ny Vondrona lazaina fa manjakazaka antanin’olona. Miara-dalana aminy i Frantsa sy Angletera. Ireo hery mandà ny fanjakazakana antanin’olona sy mitsipaka ny fasista no mitambatra ao amin’ny Vondrona iray. I URSS sy ireo firenena nisafidy ny demokrasia no mivondrona ao.

JDANOV  -  Septembre 1947

Miainga amin’io lahatsoratra io sy ny fahalalanao manokana :

-         Hazavao ny fivakisan’izao tontolo izao ho roa taorian’ny 1947.

-         Fakafakao ny lamina ara-politika sy ara-tafika teo amin ‘ny Vondrona roa.


Last modified: Thursday, 4 February 2016, 1:00 PM
Skip Annales du Bacc

Annales du Bacc

Skip Nouvelle version

Nouvelle version