Histoire - Géographie

HG CD 2002

Baccalauréat de l'enseignement général

Madagascar

Session 2002

 

histoire - geographie    –  Séries : C - D

 

NB : Le candidat doit traiter UN (01) groupe de sujet sur les DEUX (02) proposés.

- - - - - - - - - - - - -

PREMIER GROUPE.

 

I  -  QUESTION OBLIGATOIRE :                                  HISTOIRE                                                     (5 points)

Perestroïka et Glasnost.

- De qui sont ces idées politiques ?

- Quels sont les objectifs et les conséquences ?

IIDISSERTATION :                                                 GEOGRAPHIE                                             (15 points)

‘‘L’espace agricole des USA est vaste, son exploitation entraîne succès et problèmes’’. Expliquez.

 

 

DEUXIEME GROUPE.

 

I  -  QUESTION OBLIGATOIRE :                                  GEOGRAPHIE                                               (5 points)

Qu’est-ce que l’IDH (Indice de Développement Humain) ?

IIDISSERTATION :                                                 HISTOIRE                                                     (15 points)

Le rôle de l’ONU est-il limité seulement au maintien de la paix et de la sécurité internationale ?

 

 

________________________________________________

NB : Sokajy IRAY (01) amin’ireo ROA (02) atolotra azy no ataon’ny mpiadina.

- - - - - - - - - - - - - - -

SOKAJY  VOALOHANY.

 

I  -  Fanontaniana tsy maintsy valiana :          TANTARA                                                       (isa 5)

Ny ‘‘ Perestroïka’’ sy ny ‘‘Glasnost’’.

- Avy amin’iza moa ireo hevitra politika ireo ?

- Inona no tanjona ary inona no vokany ?

II  -  FaMOABOASAN-KEVITRA :                               JEOGRAFIA                                                    (isa 15)

‘‘Midadasika ny heban’ny fambolena any Etazonia, miteraka fahombiazana sy olana ny famokarana azy’’. Hazavao.

 

SOKAJY  FAHAROA.

 

I  -  Fanontaniana tsy maintsy valiana :          JEOGRAFIA                                                    (isa 5)

Inona no atao hoe  ‘‘ IDH ’’ ?

II  -  FaMOABOASAN-KEVITRA :                               TANTARA                                                       (isa 15)

Voafetra ho amin’ny fitandroana ny fandriampahalemana sy ny filaminana iraisam-pirenena fotsiny ihany ve ny andraikitry ny Firenena Mikambana ?

 


Last modified: Thursday, 4 February 2016, 1:01 PM
Skip Annales du Bacc

Annales du Bacc

Skip Nouvelle version

Nouvelle version