Histoire - Géographie

HG CD 1999

Baccalauréat de l'enseignement général

Madagascar

Session 1999

 

histoire - geographie    –  Série : C - D

 

N.B. : Le candidat doit traiter UN groupe de sujets sur les deux proposés.

 

Premier groupe

1°)     Question obligatoire : Histoire                         (10 points)

Les guerres israélo-arabes : les étapes et les bilans (les dates sont de rigueur).

 

2°)     Sujet de réflexion : Géographie                       (30 points)

La réussite du Japon étonne le monde.

Etudiez les secrets de cette compétitivité récente.

 

Deuxième groupe

1°)     Question obligatoire : Géographie          (10 points)

La CEE :        - l’origine      

- la date de la création

- les fondateurs

- l’élargissement  (les dates sont de rigueur)

- les palmarès économiques.

 

2°)     Sujet de réflexion : Histoire                            (30 points)

L’URSS et les pays de démocratie populaire de l’Europe de 1947 à 1990.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

NB : Sokajy IRAY (01) amin’ireo ROA (02) atolotra azy no ataon’ny mpiadina.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sokajy I

1°)     Fanontaniana tsy maintsy valiana : Tantara       (Isa 10)

Ny adin’ny israelianina sy ny arabo : ireo dingana samihafa sy ny vokatra (daty)

 

2°)     Famoaboasan-kevitra : Jeografia           (Isa 30).

Gaga izao tontolo izao noho ny fahombiazan’i Japana.

Fakafakao izay zava-miafina nahafahany mifaninana vao tsy ela akory izay.

 

Sokajy II

1°)     Fanontaniana tsy maintsy valiana : Jeografia      (Isa 10).

Ny CEE :       - ny fiforonany

- daty nananganana

- ireo mpanorina

-   ny fivelarany (daty)

-   ny zava-bita tsara indrindra ara-toe-karena.

 

2°)     Famoaboasan-kevitra : Tantara                       (Isa 30)

Ny Firaisana Sovietika sy ireo firenena tao Eoropa Atsinanana ny 1947 ka hatramin’ny 1990


Last modified: Thursday, 4 February 2016, 1:04 PM
Skip Annales du Bacc

Annales du Bacc

Skip Nouvelle version

Nouvelle version